Eidfjord Småbanecup 2021 mini 21. - 23. august

Eidfjord IL har gleden av å invitere til en mini versjon av Eidfjord Småbanecup lørdag 21. august og søndag 22. august

Turneringen vil alle lag være garantert minst 3 kamper hver. Pga smittevern vil vi spille i forskjellige puljer som ikke overskrider antall vi kan være maks på anlegget. Vi tar i mot maks 8 lag i hver klasse, om det åpnes opp får flere personer på anlegget utvider vi dette og tar inn lag som står på venteliste.

Vi åpner opp får følgende klaser:

7 år 3er fotball gutter og jenter Spilletid 2 x 10 minutter

10 år 7er fotball gutter og jenter Spilletid 2 x 12 minutter

11 år 7er fotball gutter og jenter Spilletid 2 x 12 minutter

12 år 9er fotball gutter og jenter Spilletid 2 x 12 minutter

13 og 14 år 9er fotball gutter og jenter Spilletid 2 x 15 minutter

Påmeldingsavgift pr lag:

3er lag kr 400,- pr lag, 7er lag kr 600,- pr lag og 9er lag kr 800,- pr lag

Påmeldingsfrist 8. august

Betalingsfrist påmelding 12. august

Med sportslig hilsen
Eidfjord IL fotballgruppen.

Dette er melding som er sendt ut ifm avlysning av hovedturneringen.

Etter lang betenkningstid har styret i Eidfjord Småbanecup kome fram til at det ikkje vært arrangert cup i Eidfjord i 2021.

Covid-19 situasjonen er svært usikker og det er umulig å forutsjå kva smittevern reglar som gjeld for Juni 2021.

For å kunne arrangere ein cup som Eidfjord Småbanecup trengst det mange dugnadstimar, folk og økonomiske ressursar. Den øverste leiinga i cupen startar kvar år i januar arbeidet med å planlegge cupen. I år har me bevist valt å utsette oppstart av dette arbeidet, både med tanke på Covid-19 situasjonen og håp om nye ressursar inn i styret.

På styremøtet, 2 februar 2021, vart det einstemming vedtatt at det ikkje vert arrangert cup i år. Det er ikkje med lett hjerte styret tar ei slik avgjer, men med så mange usikre faktorar er det vanskeleg å finne motivasjon for å sette i gang med eit slikt stort arbeidet som kreves.

For styret i Eidfjord Småbanecup er det utenkeleg å kunne klare å arrangere ein fullverdig småbanecup slik som me ynskjer i Juni 2021.

Håpar på forståing for ei slik avgjerd.
Me håpar på mange lyspunkt i månadane framover og håpar det fortsatt gror fotballglede ute blant både små og store fotballvenner.

Me håpar å kunne arrangere Eidfjord Småbanecup i 2022.

09.02.2021

Med venlig helsing

Turneringsleiinga i Eidfjord Småbanecup

v/turneringsleiar Frode Eriksen


Kommentarer