Jury 2019
JURY OG PROSTESTREGLEMENT EIDFJORD SMÅBANECUP 2019

Det skal oppnevnes en jury for cupen som skal behandle eventuelle protester under turneringen. Om det blir innlevert en protest, trer juryen samen og fattar en avgjørsle.

Jury Eidfjord Småbanecup 2019

Jury Leiar: Trond Johannessen, Varegg

Jury: Frode Eriksen, Eidfjord IL
Jørgen Midttveit, Sotra Sportsklubb


Vara: Kristine Refsnes Daltveit, Hausvik FK

Vara for jury leiar: Trygve Førland Pedersen, Kalandseidet IL

Juryen består av dommaransvarlig, turneringsleiar og to som er tatt ut vilkårlig frå de deltakande laga.

Protest:

- Dommaren skal varslast ved kampens slutt at det vil bli vurdert å sende inn protest.
- Protest leverast skriftlig i sekretariatet samen med kr. 500,- i protestgebyr og må være underteikna av lagsleiar eller klubbens cup/turneringsansvarlige. - Protest skal være levert inn seinast en time etter kampen.
- Vi følger NFF's reglement om protester.

Kommentarer