Frist for å bestille overnatting

Når det gjelder overnatting på skole eller offentlig bygg, er det første mann til mølla prinsippet. Når det ikke er flere ledige overnattinger, vil de som har betalt påmeldingsavgiften først, stå fremst i køen. Frist for påmelding overnatting er 25. Mars.

Kommentarer