Spilleregler for Eidfjord Småbanecup opp til 12 år

Spilleregel 1 – spillebanen

Treer

· Lengden er 10 x 15 m.

· Det anbefales å spille kamper med vant (inngjerding).

· Målenes størrelse bør være 1,2–1,5 m bredde x 0,75–1 m høyde (minimål).

· Det er ikke keeper i treerfotball og straffefelt brukes ikke.

Femmer

· Spillebanen er 20 x 30 m

· Lengden skal være større enn bredden.

· Målenes størrelse bør være 3 x 2 m (ev. 5 x 2 m). Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte.

Sjuer

· Spillebanen er 30 x 50 m.

· Lengden skal være større enn bredden.

· Målenes størrelse bør være 5 x 2 m (alt. 3 x 2 m). Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte.

Spilleregel 2 – ballen

Treer og femmer

· Ballstørrelse nr. 3

Sjuer

· Ballstørrelse nr. 4 (med omkrets 62–66 cm) skal benyttes.

Spilleregel 3 – antall spillere

Treer

· Spillere kan byttes inn når som helst (flygende bytter).

· Det benyttes tre spillere på hvert lag samtidig.

· Kampene spilles uten keeper..

Femmer

· Det benyttes fem spillere på hvert lag samtidig, inkludert keeper.

· Keeper benytter farger som skiller ham/henne fra med- og motspillere.

· Innbytte kan skje når som helst (flygende innbytte), og skal foretas i nærheten av midtlinjen.

Unntak: Keeper kan kun byttes ved stopp i spillet.

Sjuer

· Det benyttes sju spillere på hvert lag samtidig, inkludert keeper.

· Keeper benytter farger som skiller ham/henne fra med- og motspillere.

· Innbytte kan skje når som helst (flygende innbytte), og skal foretas i nærheten av midtlinjen.

Unntak: Keeper kan kun byttes ved stopp i spillet.

Alle spillformer

I barnefotballen skal kampene begynne med likt antall spillere på hvert lag. Mangler ett eller begge lag spillere, brukes spillformen under.

Ekstra spiller i treer, femmer og sjuer

Når differensen i en kamp blir fire mål, kan det laget som ligger under sette inn en ekstra utespiller. Dersom differansen reduseres til tre mål, går man tilbake til like mange spillere. Det kan ikke settes inn mer enn en ekstra spiller selv om differansen blir mer enn fire mål.

Spilleregel 4 – spillernes utstyr

Alle spillformer

Spillerne må ha passende tøy, og det er påbudt med leggbeskyttere.

Farlige/skarpe gjenstander skal fjernes (f.eks. smykker, klokker etc.).

Det er ikke påbudt med fotballsko, men det er ikke tillatt å spille barbeint.

Spilleregel 5 – dommeren

Alle spillformer

Alle kamper skal ledes av en dommer med full myndighet og godt kjennskap til reglene. Dommerens viktigste oppgave er å være veileder, og rettlede spillerne med bruk av sunn fornuft.

Spilleregel 6 – linjevakt

Alle spillformer

Vi oppfordre lagen om å hjelpe dommer med å holde publikum/spillere vekke fra linjene. Ballen er ikke ute av spill om denne treffer en publikum som står på linjen og ballen går ut på banen igjen. Se også regel 9.

Spilleregel 7 – spillets varighet

En kamp består av to like lange omganger og det er dommeren som bestemmer hvor lang tid som skal legges til.

Spilletider:

6 - 8 år - 2 x 8 min (3er fotball)

8 – 10 år - 2 x 10 min

11 – 12 år - 2 x 12 min

13 - år - 2 x 15 min

Alle kamper spilles uten pause

Spilleregel 8 – spillets begynnelse

Alle spillformer

· Det laget som står først i kampoppsettet starter kampen

· Det kan ikke gjøres mål direkte fra avspark.

· Dersom dette skjer skal det tas nytt avspark.

· Ballen er i spill når den er blitt sparket og klart er satt i bevegelse.

Spilleregel 9 – ballen i og ute av spill

Alle spillformer

Ballen er ute av spill når hele ballen er utenfor mållinjen, sidelinjen eller når dommeren har stoppet spillet.

Spilleregel 10 – når mål gjøres

Alle spillformer

Når hele ballen har passert målstreken er det mål.

Etter godkjent scoring settes spillet i gang fra midten av det laget som ikke scoret målet.

Det kan ikke gjøres mål direkte fra avspark.

Spilleregel 11 – offside

Benyttes ikke.

Spilleregel 12 – feil og overtredelser

Feil og overtredelser

Dommeren bør gi tilsnakk ved gjentatte overtredelser.

Kort benyttes ikke.

En spiller som er kvalifisert for advarsel vises vekk fra banen.

Bortvisningen har ingen senere følger for spilleren.

Bortvist spiller kan erstattes av en ny spiller.

Alle spillformer

Det dømmes frispark når en spiller

1. feller en motspiller

2. holder eller dytter en motspiller

3. tar ballen med hånden (med forsett)

4. gjør noe som kan være farlig for de andre spillerne

5. når en spiller holder seg fast i vantet (gjelder bare treer)

6. hvis ballen blir låst fast lenger enn 5 sekunder, enten mot vant eller motspiller, dømmes dropp. Ballen skal være i bakken før spillerne kan røre den. (Dropp i treerfotball skjer på midten)

Feil og overtredelser ved målspark

Femmer

Det er ikke lov å kaste eller spille ballen direkte over midtlinjen ved målspark, eller når keeperen skal frigjøre ballen etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen passerer midtlinjen.

NB! Hvis keeperen tar ballen med seg utenfor straffesparkfeltet etter redning kan han/hun spille over midtlinjen.

Sjuer

Det er ikke lov å kaste eller spille ballen direkte over midtlinjen ved målspark.

Hvis dette skjer skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen passerer midtbanestreken.

NB! Det er lov å kaste eller spille ballen over midtlinjen når keeperen skal frigjøre ballen etter redning i sjuerfotball.

Feil og overtredelser ved tilbakespillsregelen

Spilles ballen (med foten) med vilje til egen keeper, kan han/hun ikke ta ballen med hendene innenfor eget straffesparkfelt.

Eventuell bestrafning i femmer og sjuer

Det skal påpekes at dette ikke er lovlig (klubbdommer er veileder).

Deretter skal keeperen spille ballen ut på vanlig måte.

Skjer dette gjentatte ganger (1) skal motstander tildeles et frispark fra midtlinjen.

(1) Med «gjentatte ganger» under brudd på Spilleregel 12 – tilbakespillsregelen, mener NFF følgende:

Femmerfotball:

Dommer må veilede to ganger (1. opplyse + 2. påminnelse + 3. bestrafning)

Sjuerfotball:

Dommer må veilede én gang. (1. påminnelse + 2. bestrafning)

Spilleregel 13 – frispark

Frispark kan skytes direkte i motstanderens mål.

Frispark satt direkte i eget mål gir corner til motstanderen.

Treer

· Alle frispark er indirekte.

· Det dømmes ikke straffespark.

· Målspark, avspark og innspark er indirekte.

· Motstanderen må være minst 3 meter fra ballen ved målspark, avspark, innspark, frispark og dropp.

Femmer og sjuer

· Alle frispark er direkte frispark.

· Motstanderen må være minst 5 meter fra ballen ved avspark og frispark.

Spilleregel 14 – straffespark

Frispark innenfor straffesparkfeltet tildelt det angripende lag tas som straffespark fra straffesparklinjen (målfeltlinjen).

Treer

Det dømmes ikke straffespark i treerfotball.

Femmer

Straffesparket tas 6 meter fra mållinje, på straffesparklinjen.

Sjuer

Straffesparket tas 8 meter fra mållinje, på straffesparklinjen.

Spilleregel 15 – innkast

Innkastet skal tas fra det stedet ballen passerte sidelinjen.

Kastet utføres med begge hendene, kaster ballen bakfra og over hodet.

Spilleren skal ha en del av hver fot på sidelinjen eller på bakken utenfor sidelinjen.

· Ved feil utførelse skal dommeren veilede spilleren om hva som var feil og ta det på nytt.

· Hvis samme lag/spiller gjentatte ganger2 kaster feil, tildeles kastet motstanderen.

Treer

I treerfotball er det ikke innkast, men innspark.

Eventuell bestrafning i femmer og sjuer

Hvis keeperen tar opp ballen etter innkast fra medspiller skal det påpekes at dette ikke er lovlig (dommer skal veilede). Deretter skal keeperen spille ballen ut på vanlig måte. Skjer dette gjentatte ganger (2) skal motstander tildeles et frispark fra midtlinjen.

(2) Med «gjentatte ganger» under brudd på Spilleregel 15 – innkast, enten det er feil innkast eller at målvakt tar opp ballen etter innkast fra medspiller, mener NFF følgende:

Femmerfotball: Dommer må veilede to ganger (1. opplyse + 2. påminnelse + 3.bestrafning)

Sjuerfotball: Dommer må veilede én gang. (1. påminnelse + 2. bestrafning)

Spilleregel 16 – målspark

Treer

Målspark tas hvis hele ballen går ut over mållinjen utenfor målet.

Målspark tas inntil én meter ut fra mållinjen.

NB! Det spilles ikke med hjørnespark i treerfotball. Uansett hvem som sparker ballen over mållinjen eller ballnettet, er det målspark.

Femmer og sjuer

Målspark tas hvis ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Ved målspark kan ballen sparkes/kastes ut av straffesparkfeltet uten at den må ligge på bakken.

Motstander (forsvarende lag) må være utenfor pressfri sone ved målspark

· Det forsvarende lag kan først bevege seg over presslinjen når en motspiller har mottatt ballen fra keeperen.

· Brudd på regelen fører til ny igangsetting.

· Keeper har mulighet til å foreta målspark raskt før forsvarende lag er ute av den pressfrie sonen.

Hvis keeperen etter redning tar med seg ballen utenfor målfeltet, kan keeperen spille så langt han/hun vil.

Femmer

Det er ikke lov å kaste eller spille ballen over midtlinjen ved målspark, eller når keeperen skal frigjøre ballen etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen passerer midtlinjen.

Sjuer

Det er ikke lov å kaste eller spille ballen over midtlinjen ved målspark.

Hvis dette skjer skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen passerer midtlinjen.

NB! I sjuerfotball kan keeper etter redning kaste/sparke ballen over midtlinjen.

Spilleregel 17 – hjørnespark

Treer

Det er ikke hjørnespark i treerfotball.

Uansett hvem som sparker ballen over mållinjen eller ballnettet/vantet, er det målspark.

Femmer og sjuer

Hjørnespark tas fra stedet hvor mållinjen og sidelinjen møtes Motstander må være minst 5 meter fra ballen

LYKKE TIL MED KAMPENE