Spilleregler over 13 år

Spilleregler for Eidfjord Småbanecup over 13 år

Spilleregel 1 – spillebanenSpillebanen er 30 x 50 m. Lengden skal være større enn bredden.
Målenes størrelse bør være 5 x 2 m. Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte.Spilleregel 2 – ballenDet benyttes ball nr. 4Spilleregel 3 – antall spillereDet benyttes sju spillere på hvert lag samtidig, inkludert keeper. Innbytte kan skje når som helst (flygende innbytte), og skal foretas i nærheten av midtlinjen. Unntak: keeper kan kun byttes ved stopp i spillet. Ved sjuerfotball skal man aldri komme under fem spillere på hvert lag.Spilleregel 4 – spillernes utstyrSpillerne må ha passende tøy, og det er påbudt med leggbeskyttere. Farlige/skarpe gjenstander skal fjernes (f.eks. smykker, klokker etc.). Det tillates at spillere i turneringen bærer deltagerarmbånd under kampene.Spilleregel 5 – dommerenAlle kamper skal ledes av en dommer som har full myndighet til å håndheve spillereglene i forbindelse med den kamp han/hun er oppnevnt til.Spilleregel 6 – linjevakt

Vi oppfordre lagen om å hjelpe dommer med å holde publikum/spillere vekke fra linjene. Ballen er ikke ute av spill om denne treffer en publikum som står på linjen og ballen går ut på banen igjen. Se også regel 9.

Spilleregel 7 – spillets varighetI klassen 13 og 14 år spilles det 2 x 15 min uten pause.Spilleregel 8 – spillets begynnelseDet laget som står først i kampoppsettet starter kampen

Det kan gjøres mål direkte fra avspark. Ballen er i spill når den er blitt sparket og klart er satt i bevegelse.
Spilleregel 9 – ballen i og ute av spill
Ballen er ute av spill når hele ballen er utenfor mållinjen, sidelinjen eller når dommeren har stoppet spillet.Spilleregel 10 – når mål gjøresNår hele ballen har passert målstreken er det mål. Etter godkjent scoring settes spillet i gang fra midten av det laget som ikke scoret målet. Det kan gjøres mål direkte fra avspark.Spilleregel 11 – offsideBenyttes ikkeSpilleregel 12 – feil og overtredelserFrispark (direkte og indirekte) og straffespark, kan kun tildeles for brudd på spillereglene som skjer når ballen er i spill, og forseelsen er gjort på spillebanen.Direkte frisparkEt direkte frispark skal tildeles dersom en spiller overfor en motspiller begår en av de følgende forseelser/handlinger, og som etter dommerens skjønn enten er uforsiktig, hensynsløs og/eller benytter unødig mye kraft:· hopper· sparker eller forsøker å sparke· skyver/dytter· slår eller skaller ned, eller forsøker å gjøre dette· takler eller angriper· feller eller forsøker å felle en motstanderHvis forseelsen medfører fysisk kontakt skal dette straffes med direkte frispark eller straffespark.Direkte frispark tildeles også hvis en spiller begår en av de følgende forseelser/handlinger:· med forsett tar i / spiller ballen med hånd eller arm (unntatt målvakt i eget straffefelt)· holder en motspiller· ved fysisk kontakt, hindrer eller stenger for en motspiller· spytter på en motspiller.StraffesparkEt straffespark blir tildelt motparten hvis en spiller innenfor eget straffesparkfelt begår en av de forannevnte ti forseelser (a–j), uansett hvor ballen befinner seg på spillebanen, forutsatt at den er i spill.Indirekte frisparkDet er ikke et krav at forseelsen skal være «stygg» eller «alvorlig» eller gjort mot en motspiller, for å kunne straffes med indirekte frispark. Indirekte frispark kan følgelig også dømmes ved forseelser mot en spiller fra eget lag.
Forutsetningene er:· Ballen må være i spill· Forseelsen må være gjort på spillebanenEt indirekte frispark skal tildeles dersom en spiller begår en av de følgende forseelser/handlinger:· spiller på en måte som ansees som farlig· uten at det medfører noen form for fysisk kontakt, hindrer eller stenger for en motspiller· hindrer målvakten i å frigjøre ballen fra hendene· begår enhver annen forseelse som ikke tidligere er nevnt i spillereglene, hvor spillet stoppes for å advare eller vise ut en spiller.Et indirekte frispark tildeles motstander hvis målvakten innenfor eget straffesparkfelt, begår
en av de følgende forseelser:· når målvakten har kontroll på ballen med hendene og bruker mer enn seks sekunder før denne frigjør ballen for spill· berører ballen med hendene;o etter at ballen er frigjort for spill og den ikke er berørt av annen spillero etter at ballen med hensikt er spilt til målvakten fra en medspillero direkte fra et innkast tatt av en medspiller.Gult kortTildeles en spiller som· gjør seg skyldig i usportslig opptreden· ved ord eller handling viser seg uenig i avgjørelser· har gjentatte overtredelser av spillereglene· hindrer gjenopptagelse av spillet· unnlater å respektere foreskrevet avstand når spillet gjenopptas ved frispark, hjørnespark eller innkast· inntreder eller gjeninntreder på spillebanen uten dommerens samtykke· med forsett forlater spillebanen uten dommerens samtykke fratar motparten, som beveger seg mot spillerens mål, en klar scoringssjanse ved å begå en forseelse som skal straffes med straffespark, der spilleren forsøker å spille ballen eller har mulighet for å nå ballenHåndheving av gult kort (umiddelbar soning)Det er vedtatt at det skal innføres tidsbestemte utvisninger som erstatning for gule kort i Ungdomsfotball i aldersklassene 13–16 år. De forseelser som er gjenstand for gult kort (advarsel) etter spilleregel 12 – skal erstattes av 5 minutters utvisning. Eidfjord Småbanecup benytter vi 2 minutters utvisning.· Dommer viser gult kort (som tidligere).· Spiller skal forlate banen i 2 minutter og tiden regnes fra spillet gjenopptas. Etter 2 minutter kan spilleren komme inn på banen igjen. Det trenger ikke å være stopp i spillet, men spilleren må få klarsignal fra dommeren.· Utvist spillers lagleder er ansvarlig tidtaker for den enkelte utvisning.· Kommer spiller opplagt for tidlig inn (feil av lagleder), skal spilleren ut og sone resten av tiden. Lagleder må rapporteres til kampens myndighet.· Om samme spiller får 2 gule kort i samme kamp, regnes det som rødt kort. Spilleren kommer ikke inn igjen, og laget spiller med en mindre resten av kampen.· Ved mer enn 2 tidsbestemte utvisninger samtidig – utsettes soningen av den tredje til den første er ferdig. Maks. 2 «utvisninger» samtidig. Dette vil også gjelde om det er gitt direkte rødt kort, da vil det kun sones for en utvisning ad gangen.· Om keeperen skal ut i 5 minutter, må laget sette annen spiller (draktskifte) i mål. Ordinær keeper kan kun returnere ved stopp i spillet.· Alle tidsbestemte utvisninger er sonet ferdig ved kampslutt.Sjuer
Ved sjuerfotball skal man aldri komme under fem spillere på hvert lag. Det vil si at dersom et lag har fått tildelt ett rødt kort, kan laget samtidig sone én 5 minutters utvisning.Utvisning – rødt kortTildeles spiller som begår en av de sju følgende forseelser:· er skyldig i alvorlig brudd på spillereglene· er skyldig i voldsom opptreden· spytter på en motspiller eller enhver annen person· fratar motparten et mål eller klar scoringssjanse ved forsettlig bruk av hånden (gjelder ikke keeper i eget straffesparkfelt)· fratar motparten, som beveger seg mot spillerens mål, en klar scoringssjanse ved å begå en forseelse (utenfor straffesparkfeltet) som skal straffes med frispark· fratar motparten, som beveger seg mot spillerens mål, en klar scoringssjanse ved å begå en forseelse (innenfor straffesparkfeltet) som skal straffes med straffespark hvis:o spilleren ikke forsøker å spille ballen eller det er ingen mulighet for å nå balleno holde, skyve eller dytteo handso voldsom opptredeno alvorlig brudd på spilleregelen· bruker fornærmende, krenkende eller grov språkbruk/gestikulering· blir tildelt sin andre advarsel i samme kampSpilleregel 13 – frisparkTyper frisparkFrispark er enten direkte eller indirekteDirekte frispark· Hvis ballen ved et direkte frispark spilles direkte i motstanderens mål skal mål godkjennes.· Hvis et direkte frispark settes direkte i eget mål, skal hjørnespark tildeles motparten.Indirekte frisparkDommeren viser indirekte frispark ved å løfte armen over hodet. Han holder armen i denne stillingen til sparket er tatt og ballen blir berørt av en annen spiller eller går ut av spill.Femmer og sjuerAvstand mellom ball og motstandere ved frispark er 5 meter.Spilleregel 14 – straffesparkStraffespark dømmes mot et lag som har begått en av de forseelsene som medfører direkte frispark til motstander når forseelsen er begått innenfor eget straffesparkfelt og ballen er i spill.Mål kan scores direkte fra straffespark.Tid skal legges til for at et straffespark kan utføres i slutten av begge omgangene og i eventuelle ekstraomganger.Straffesparket tas 8 meter fra mållinje, på straffesparklinjenSpilleregel 15 – innkastInnkastet skal tas fra det stedet ballen passerte sidelinjen. Kastet utføres med begge hendene, kaster ballen bakfra og over hodet. Spilleren skal ha en del av hver fot på sidelinjen eller på bakken utenfor sidelinjen.Spilleregel 16 – målsparkMålspark tas hvis ballen går ut over mållinjen utenfor målet.Ved målspark kan ballen spilles/kastes ut av straffesparkfeltet uten at den må ligge på bakken, men ikke over midtlinjen. Hvis dette skjer skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen passerer midtlinjen.
NB! I ungdomsfotballen kan keeper etter redning kaste/spille ballen over midtlinjen.Spilleregel 17 – hjørnesparkHjørnespark tas fra stedet hvor mållinjen og sidelinjen møtes.
Motstander må være minst 5 meter fra ballen.

Kommentarer