Klasseinndeling 2020

Klasse A

3 er

Gutter 7 år

Klasse B

5 er

Gutter 8 år

Klasse C

5 er

Gutter 9 år

Klasse D

7 er

Gutter 10 år

Klasse E

7 er

Gutter 11 år

Klasse F

9 er

Gutter 12 år

Klasse M

3 er

Jenter 7 år

Klasse N

5 er

Jenter 8 år

Klasse O

5 er

Jenter 9 år

Klasse P

7 er

Jenter 10 år

Klasse Q

7 er

Jenter 11 år

Klasse R

9 er

Jenter 12 år

SPILLETIDER

Klasse A og M: 2 x 8 min u/ pause

Klasse B, C, N og O: 2 x 10 min. u/ pause

Klasse D, E, F, P, Q og R: 2 x 12 min. u/ pause

SPILLEBERETTIGELSE

En spiller er spillerberettiget for sin klubb etter NFF’s reglement og aldersbestemmelser eller dispensasjon fra kretsen. Evt. dispensasjon må vises i sekretariatet.

PÅMELDINGSAVGIFT pr. lag

Klasse A og M kr 400,-

Klasse B, C, N og O kr. 600;-

Klasse D, E. P og Q Kr 700,-

Klasse F og R kr. 800,-