Frister for aktuelle tjeneste

Påmeldingen starter 1. januar

Påmeldingsfrist er 15. april

Registrering av spillere er 15. mai

Registrering av deltakerkort er 30. april

Betaling av deltakerkort er 15. mai

Når det gjelder overnatting på skole eller offentlig bygg, er det første mann til mølla prinsippet. Når det ikke er flere ledige overnattinger, vil de som har betalt påmeldingsavgiften først, stå fremst i køen. Frist for påmelding overnatting er 25. mars.