OVERNATTING

Vi har noen  plasser for overnatting på skule og andre offentligebygg. Dette åpnes for bestilliing 1.2.24 

Vi henstiller alle om at en prøver å skaffe overnatting selv. Vi ber dere ta kontakt med Destinasjon Eidfjord , tlf. 53 67 34 00 som vil opplyse om innkvarteringsmuligheter.