Spilleregler for Eidfjord Småbanecup opp til 12 år

Spilleregel 1 – spillebanen

Treer

· Lengden er 10 x 15 m.

· Det anbefales å spille kamper med vant (inngjerding).

· Målenes størrelse bør være 1,2–1,5 m bredde x 0,75–1 m høyde (minimål).

· Det er ikke keeper i treerfotball og straffefelt brukes ikke.

Femmer

· Spillebanen er 20 x 30 m

· Lengden skal være større enn bredden.

· Målenes størrelse bør være 3 x 2 m (ev. 5 x 2 m). Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte.

Sjuer

· Spillebanen er 30 x 50 m.

· Lengden skal være større enn bredden.

· Målenes størrelse bør være 5 x 2 m (alt. 3 x 2 m). Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte.

Nier

· Spillebanen er 40 x 60 m.

· Lengden skal være større enn bredden.

· Målenes størrelse bør være 5 x 2 m Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte.

Spilleregel 2 – ballen

Treer og femmer

· Ballstørrelse nr. 4 lettvekts ball

Sjuer og nier

· Ballstørrelse nr. 4 (med omkrets 62–66 cm) skal benyttes.

Ellers følger vi NFF's regler ved spill for 7 til 12 år som dere finner her:   https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer-barnefotball-6-12ar/#191425

 


LYKKE TIL MED KAMPENE