Klasseinndeling

Klasseinndeling 2019
Klasse A3 erGutter 6 årFødt etter 1.1. 2013
Klasse B3 erGutter 7 årFødt etter 1.1. 2012
Klasse C5 erGutter 8 årFødt etter 1.1. 2011
Klasse D5 erGutter 9 årFødt etter 1.1. 2010
Klasse E55 erGutter 10 årFødt etter 1.1. 2009
Klasse E77 erGutter 10 årFødt etter 1.1. 2009
Klasse F7 erGutter 11 årFødt etter 1.1. 2008
Klasse G7 erGutter 12 årFødt etter 1.1. 2007
Klasse H7 erGutter 13 årFødt etter 1.1. 2006
Klasse I7 erGutter 14 årFødt etter 1.1. 2005
Klasse M3 erJenter 6 årFødt etter 1.1. 2013
Klasse N3 erJenter 7 årFødt etter 1.1. 2012
Klasse O5 erJenter 8 årFødt etter 1.1. 2011
Klasse P5 erJenter 9 årFødt etter 1.1. 2010
Klasse Q55 erJenter 10 årFødt etter 1.1. 2009
Klasse Q77 erJenter 10 årFødt etter 1.1. 2009
Klasse R7 erJenter 11 årFødt etter 1.1. 2008
Klasse S7 erJenter 12 årFødt etter 1.1. 2007
Klasse T7 erJenter 13 årFødt etter 1.1. 2006
Klasse U7 erJenter 14 årFødt etter 1.1. 2005

SPILLETIDER

Klasse A, B, C3, M, N og O3: 2 x 8 min u/ pause

Klasse C5, D,, E, O5, P og Q: 2 x 10 min. u/ pause

Klasse F, G, R og S: 2 x 12 min. u/ pause

Klasse H, I, T og U: 2 x 15 min. u/ pause

SPILLEBERETTIGELSE

En spiller er spillerberettiget for sin klubb etter NFF’s reglement og aldersbestemmelser eller dispensasjon fra kretsen. En spiller kan kun delta på et lag i klassene H, I, T og U i turneringen. Vi følger reglene for spillere som har spilt på lag i lavere klasser i disse 4 klassene. Vi ber laglederne merke seg dette. Evt. dispensasjon må vises i sekretariatet.

PÅMELDINGSAVGIFT pr. lag

Klasse A, B, C, D, E, F, G, M, N, O, P, Q, R og S kr. 600;-

Klasse H, I, T og U kr. 750,-

Kommentarer