Premiering

Alle spillere og lagledere som bestiller A, B, C, D kort får lagbilde med diplom og turneringsminne.

Lagledere som bestiller E kort får lagbilde med diplom.

Nr. 1, og 2 i klassene H, I, T og U i A - sluttspillet får lagpokal.

I klassene H, I og T og U - vil det bli delt ut 2 tredjepremier til taperene av semifinaler.

I klasse H, I, T og U - vil det også være B - sluttspill, dersom det er nok lag påmeldt.

Nr. 1 og 2 i B - sluttspillet får lagpokal.

Eidfjord kommune har satt opp vandrepokal i A sluttspillet for disse 4 klassene. Denne må vinnes tre ganger av samme klubb, med likt lagnavn, for å få den til odel og eie.

Kommentarer