Fairplay

Fair play i barnefotball (6–12 år)


«Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle»


Spillet  • Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper ved dødball (spilleregel 16)
Målsparkregelen skal benyttes (Spilleregel 16)
Tilbakespillsregelen skal benyttes (Spilleregel 12)
Når kampen er ujevn – hvilke virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere?

Rammene  • Huske Fair play-hilsen etter kampen. Vi ber om at lagene kun tar Fair play hilsen etter kamp pga kort tid mellom hver kamp. Vi vil også oppfordre lagledere og trenere til å delta.
Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden
Det må være enighet om å gjøre dommeren god
Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.

Fair play i ungdomsfotball (13–16 år)


«Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle»


Kampen/Arrangementet  • Huske Fair play-hilsen etter kampen. Vi ber om at lagene kun tar Fair play hilsen etter kamp pga kort tid mellom hver kamp. Vi vil også oppfordre lagledere og trenere til å delta.
Foreldre og publikum skal være på motsatt side av lagleder- og spillersiden.
Trenere/lagledere har et ansvar som voksen for å skape en god stemning.
Det må være enighet om å gjøre dommeren god, spesielt etter vanskelige avgjørelser.
Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.

Kommentarer