Fairplay

Fair play i barnefotball (6–12 år)


«Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle»


Spillet

 • Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper ved dødball (spilleregel 16)
 • Målsparkregelen skal benyttes (Spilleregel 16)
  Tilbakespillsregelen skal benyttes (Spilleregel 12)
  Når kampen er ujevn – hvilke virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere?

  Rammene

  • Huske Fair play-hilsen etter kampen. Vi ber om at lagene kun tar Fair play hilsen etter kamp pga kort tid mellom hver kamp. Vi vil også oppfordre lagledere og trenere til å delta.
  • Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden
   Det må være enighet om å gjøre dommeren god
   Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.

   Fair play i ungdomsfotball (13–16 år)


   «Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle»


   Kampen/Arrangementet

   • Huske Fair play-hilsen etter kampen. Vi ber om at lagene kun tar Fair play hilsen etter kamp pga kort tid mellom hver kamp. Vi vil også oppfordre lagledere og trenere til å delta.
   • Foreldre og publikum skal være på motsatt side av lagleder- og spillersiden.
    Trenere/lagledere har et ansvar som voksen for å skape en god stemning.
    Det må være enighet om å gjøre dommeren god, spesielt etter vanskelige avgjørelser.
    Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.

Kommentarer