Fair play i barnefotball (6–12 år)

«Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle»

Spillet

  • Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper ved dødball ( spilleregel 16 )
Målsparkregelen skal benyttes (Spilleregel 16)
Tilbakespillsregelen skal benyttes (Spilleregel 12)

Når kampen er ujevn – hvilke virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere?

Rammene  • Huske Fair play-hilsen etter kampen. Vi ber om at lagene kun tar Fair play hilsen etter kamp pga kort tid mellom hver kamp.Vi vil også oppfordre lagledere og trenere til å delta.
Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden

Det må være enighet om å gjøre dommeren god
Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.

Fair play i ungdomsfotball (13–16 år)

«Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle»

Kampen/Arrangementet

  • Huske Fair play-hilsen etter kampen. Vi ber om at lagene kun tar Fair play hilsen etter kamp pga kort tid mellom hver kamp. Vi vil også oppfordre lagledere og trenere til å delta.
Foreldre og publikum skal være på motsatt side av lagleder- og spillersiden.
Trenere/lagledere har et ansvar som voksen for å skape en god stemning.

Det må være enighet om å gjøre dommeren god, spesielt etter vanskelige avgjørelser.
Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.