Innkvatering

OVERNATTING

Vi har dessverre få overnattingssteder på skoler og andre offentlige bygg. Vi henstiller derfor om at en prøver å skaffe overnatting selv. Vi ber dere ta kontakt med Destinasjon Eidfjord, tlf. 53 67 34 00 som vil opplyse om innkvarteringsmuligheter.

Overnatting på skole eller annet offentlig bygg kr. 300,- pr. person. Overnattingsstedet skal ryddes, kostes og vaskes før avreise

Kr. 3 000,- pr lag for de som forlater overnattingsstedet uten at det er ryddet, kostet og vasket.

Overnatting på skole eller annet offentlig bygg, registreres på CupManager ved påmelding av lagene. Innen 15. april vil lagene få beskjed om hvor de har fått overnatting.

Ved for mange lag som ønsker overnatting, gjelder betalingsdatoen for påmeldingsavgiften og de som ikke får overnatting, får beskjed umiddelbart når overnattingsplassene er fylt opp.

Regler og brannforskrifter for overnatting blir sendt på e-post til de som skal bo på skole eller annet offentlig bygg. Vi vil presisere at overnattingsstedet ikke forlates før vi har fått inspisert stedet. Lag som reiser uten at stedet er inspisert, vil få en faktura på kr. 3000,- og ikke få overnatting året etter.

Overnattingen på skole eller annet offentlig bygg vil være fra Øvre Eidfjord til Bu som er ytterpunktene og det tar 10-15 min å kjøre til hovedbanen. Vi ber lagene merke seg dette.

Kommentarer