OVERNATTING

Vi planlegger i år en turnering uten overnatting på skule og andre offentligebygg Vi henstiller derfor om at en prøver å skaffe overnatting selv. Vi ber dere ta kontakt med Destinasjon Eidfjord , tlf. 53 67 34 00 som vil opplyse om innkvarteringsmuligheter.