Klasseinndeling

Klasseinndeling 2020
Klasse A3 erGutter 6 årFødt etter 1.1. 2014
Klasse B3 erGutter 7 årFødt etter 1.1. 2013
Klasse C5 erGutter 8 årFødt etter 1.1. 2012
Klasse D5 erGutter 9 årFødt etter 1.1. 2011
Klasse E55 erGutter 10 årFødt etter 1.1. 2010
Klasse E77 erGutter 10 årFødt etter 1.1. 2010
Klasse F7 erGutter 11 årFødt etter 1.1. 2009
Klasse G7 erGutter 12 årFødt etter 1.1. 2008
Klasse H7 erGutter 13 årFødt etter 1.1. 2007
Klasse I7 erGutter 14 årFødt etter 1.1. 2006
Klasse M3 erJenter 6 årFødt etter 1.1. 2014
Klasse N3 erJenter 7 årFødt etter 1.1. 2013
Klasse O5 erJenter 8 årFødt etter 1.1. 2012
Klasse P5 erJenter 9 årFødt etter 1.1. 2011
Klasse Q55 erJenter 10 årFødt etter 1.1. 2010
Klasse Q77 erJenter 10 årFødt etter 1.1. 2010
Klasse R7 erJenter 11 årFødt etter 1.1. 2009
Klasse S7 erJenter 12 årFødt etter 1.1. 2008
Klasse T7 erJenter 13 årFødt etter 1.1. 2007
Klasse U7 erJenter 14 årFødt etter 1.1. 2006

SPILLETIDER

Klasse A, B, C3, M, N og O3: 2 x 8 min u/ pause

Klasse C5, D,, E, O5, P og Q: 2 x 10 min. u/ pause

Klasse F, G, R og S: 2 x 12 min. u/ pause

Klasse H, I, T og U: 2 x 15 min. u/ pause

SPILLEBERETTIGELSE

En spiller er spillerberettiget for sin klubb etter NFF’s reglement og aldersbestemmelser eller dispensasjon fra kretsen. En spiller kan kun delta på et lag i klassene H, I, T og U i turneringen. Vi følger reglene for spillere som har spilt på lag i lavere klasser i disse 4 klassene. Vi ber laglederne merke seg dette. Evt. dispensasjon må vises i sekretariatet.

PÅMELDINGSAVGIFT pr. lag

Klasse A, B, C, D, E, F, G, M, N, O, P, Q, R og S kr. 600;-

Klasse H, I, T og U kr. 750,-

Kommentarer