Eidfjord Småbanecup 18. - 20. juni 2021

Eidfjord Småbanecup tar utgangspunkt i å arrangere cup helga 18-20 juni 2021.

Kva type cup som er mogleg å arrangere, med tanke på Covid-19 til neste år – er det berre tida som vil vise.

Kommentarer