Dommer 2017

Skrevet 13 november 2016 22:30

Har du lyst til å delta som dommer er dette mulig. Alle som melder seg på kommer på venteliste som dommer og vil få beskjed om dem får plass.

Alle dommere som ikke bor eller har annen overnatting i Eidfjord får tilbud om fri kost og losji på Vik pensjonat. Dommere fra Eidfjord får fri kost. Det blir i tillegg betalt ut et godtgjørsle pr kamp som blir dømt.

Dommeransvarlig er Bjarte Andre Eriksen tlf 988 77 180 eller epost: bjarte.eriksen@eidfjord.net

Krav for å være dommer er minimum klubbdommerkurs.

Neste nyhet: Eidfjord Småbanecup 30 år

Skrevet 13 november 2016 00:15
Eidfjord Småbanecup arrangeres for 30. gang helgen 23. - 25. juni 2017 Test test test kafndjnds sdkofjwo jksnefjnwef kjmesfok kojdfklkefuioojwef ipolwekjfioknkoemnf kowejfi wefionwejfjwe jwefn jwenfjwefnjwefn jjefnkwek wefiefk kew kwemfkmewf Test test test Les mer

Kommentarer